AVGIFTER

Våra dagvårdsavgifter håller samma nivå som de kommunala. Avgiften består av en del som betalas av familjerna själva och en del som består av Fpa:s privatvårdsstöd (173,74/månad fr.o.m. 1.1.2016). Privatvårdsstödet betalas ut direkt till daghemmet och dras sedan bort från dagvårdsavgiften. Mera info om privatvårdsstödet finns här


Dagvårdsavgifter fr.o.m. 1.8.2016, inkl. lunch:

  • Heldagsvård 474,74/månad (med privatvårdsstöd 301 €/månad)
  • Deltidsvård 383,74/månad (med privatvårdsstöd 210 €/månad)


Övriga avgifter:

  • Frukost 35 €/termin
  • Mellanmål 35 €/termin
  • Föreningens medlemsavgift 20 €/termin

Heldagsvård är må-fre 7.00-16.30

Deltidsvård är 27 h/vecka, antingen må-fre 8.00-13.25 eller ti-to 7.30-16.30